Köpa en fastighet i Thailand

Ägandeformer på Tropical Beach Resort

I Thailand kan utländska medborgare köpa egendom i landet på ett antal olika sätt, beroende på vilken typ av egendom som köps. Genom vårt samarbete med Thailands ledande advokatbyråer och rådgivare har vi utformat ägandeformer som följer landets fastighetsregler och ger dig en långsiktig trygghet – oavsett om du köper en bostadsrätt, villa eller radhus.

Lägenhet – freehold eller leasehold. Vad är det som gäller?

Ägande med egen lagfart (freehold) innebär att 49% av lägenheterna i respektive bostadsrättsliknande förening, benämnd Condominium Juristic Person (CJP), kan erbjudas utländska medborgare. Resterande 51% måste ägas av thailändska medborgare eller om man har utländskt medborgarskap, ägande via hyresavtal (leasehold).

GlenAsias unika ägande med hyresavtal (leasehold) innebär dels ett hyreskontrakt på bostaden för en 30 års period (med möjlighet till ytterligare 30 års förlängning) samt ett delägande i det bolag som äger de leasade lägenheterna. Begränsningarna i hyresavtalet elimineras därmed via ett säkerställande av förlängning av hyresavtal från det ägande bolaget.

Samtliga leasehold-kunder äger tillsammans 49% av det bostadsägande bolaget och har aktier med samma rösträtt som den av GlenAsia delägda och kontrollerade thailändska aktieägaren som har resterande 51%. För att säkerställa kundernas beslutanderätt och inflytande finns regler införda i detta bostadsägande bolag om att det krävs minst 70% röstenighet för ett giltigt beslut. Därigenom skyddas kunderna eftersom beslut inte kan tas utan att kunderna stödjer förslaget. Denna unika lösning innebär en obegränsad besittningsrätt ur legalt respektive praktiskt hänseende.

Hus – freehold eller leasehold. Vad är det som gäller?

Denna typ av boende medför en kombination av freehold och leasehold. Man äger sitt hus med ägarbevis (freehold) men hyr marken (leasehold), enligt lagenligt gällande tidsperiod om 30 år av ett thailändskt markbolag. Avtalen registreras officiellt hos Land Office.

I GlenAsias unika lösning äger samtliga leasehold-kunder 49% av detta markägande bolag och har aktier med samma rösträtt som den av GlenAsia delägda och kontrollerade thailändska aktieägaren som har resterande 51%. För att säkerställa kundernas beslutanderätt och inflytande finns regler införda i detta markägande bolag om att det krävs minst 70 % röstenighet för ett giltigt beslut. Därigenom skyddas kundernas kontroll över marken eftersom beslut inte kan tas utan att kunderna stödjer förslaget. Denna unika lösning innebär en obegränsad besittningsrätt ur legalt respektive praktiskt hänseende.

Övriga ägandeformer – vi skräddarsyr en lösning som passar!

Det finns även andra ägandeformer för utländska privatpersoner eller juridiska personer.

Berätta om dina önskemål och din situation för oss så skräddarsyr vi en lösning som passar just dina behov, oavsett om du är privatperson eller juridisk person. Vi samarbetar med ledande revisorer, jurister och rådgivare i Sverige, Thailand och Singapore.