Att vara pensionär i Thailand

Thailand i topp som populäraste land att bo i som pensionär

Det är enkelt att bli förälskad i Thailand. Här finns storslagen natur, fängslande kultur, behagligt klimat, ett brett utbud av aktiviteter och vänlig befolkning. Dessutom lever och bor du billigt här.

Idag är det många seniorer och pensionärer som startar ett nytt liv utomlands. Tidigare var det vanligast att flytta till Spanien, men på senare tid har Thailand blivit det mest populäraste landet att bosätta sig i som pensionär.

Varför pensionera sig i Thailand?

  • Låga levnadskostnader; låga priser på mat, boende och aktiviteter, räkna med ungefär 1/3 av priserna i Sverige
  • Behaglig livsstil; de låga priserna leder till att man kan unna sig betydligt mer
  • Klimatet; värme året om, 26-28 grader i havet, mängder av stränder
  • Vänliga människor; thailändarna är kända för sin generositet och positiva inställning
  • Låg kriminalitet; Thailand är i allmänhet ett mycket säkert land att bo i
  • Fördelaktig beskattning för svenska pensionärer

Svensk pension i Thailand

Sverige har ett skatteavtal med Thailand som är tillämpligt. Om du vistas i Thailand mer än 180 dagar under ett kalenderår anses du vara bosatt i Thailand. För att kunna fastställa din skattesituation vid pensionering i Thailand måste hänsyn till tas till flera faktorer såsom;

  • Svensk intern rätt
  • Thailändsk intern rätt
  • Tolkning av skatteavtal mellan Sverige och Thailand
  • Dina olika pensionsinkomster

Mer information om att leva som pensionär i Thailand hittar du på Sparsam Skatt´s utmärkta sida »